abelmarco.info
Activista per a una comprensió històrica vivencial i emotiva.

Uidere et audire

Aquí trobareu el material del meu canal youtube; L’entrevista al programa "Divendres" de TV3, fins alguns muntatges fets amb àudios d’entrevistes per RNE i videos propis.