abelmarco.info
Activista per a una comprensió històrica vivencial i emotiva.

Libro de visitas

Associació Cultural Cella VinariaAssociació que es dedica a promoure, difondre i gestionar el patrimoni cultural mitjançant la creació i desenvolupament d’activitats didàctiques i turístiques dins el món del patrimoni cultural, la història local i l'enoturisme arqueològic.


https://lacellacultural.wordpress.com/


   

Festival Ilurum Vita


Coordinar de l’àrea civil del primer Festival Ilurum Vita de Mataró. Aquest festival és iniciativa de l’empresa ILTURO que treballa estretament amb l’Ajuntament Municipal de Mataró i el patrocini de Banco Mediolanum. El nostre és un projecte de reconstrucció històrica que cerca donar al visitant una vivència mes directe i emocional del nostre passat. Data estimada: Estiu de 2016.


  

http://www.ilturo.com/