abelmarco.info
Activista per a una comprensió històrica vivencial i emotiva.

Retia ponere

Laureolus blog. La contemporaneïtat de l’Antiga Roma.


En aquest medi tracto la continuïtat de la cultura romana dins els nostres dies al mateix temps que busco temes de l’antiguitat clàssica poc desenvolupats per al gran públic com, per exemple, la figura del sebaciarius dins els antics cossos de bombers, o conèixer el concepte de dimoni de l’antiga romà gracies a l’obra de Petroni El Dimoni de Sòcrates


 

http://laureolus.blogspot.com.es/2014/09/apuleyo-el-demonio-de-socrates.html


 
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAzV8FUBDfPxykkjqWrzAuP-1ITvfu7BpDE&trk=nav_responsive_tab_profile_pic

 https://www.pinterest.com/abelmarco/sutor-baetulonense/
https://twitter.com/Avelaureolus/following
https://www.facebook.com/abelmarcofreixa 
laureolus@yahoo.es